Welkom bij de Evangelische Kerk Tienen

dé Weg

Over ons

Welkom op onze website

Wij zijn blij met je bezoek. Je bent welkom voor elke vraag via “contact”. Ook van harte welkom om ons eens op een zondag te bezoeken. We willen graag meer met je delen over Jezus Christus en zijn Goede Nieuws, voor elke situatie. De eerste gelovigen waren gekend als verkondigers van “dé Weg”. Nog steeds is er deze weg, die je kunt gaan om een leven te vinden dat betekenis heeft. We geven je hieronder alvast onze kernwaarden in de drie B’s.

Hopelijk tot ziens!

Bijbel

God spreekt als Vader

De Bijbel is Gods Woord aan de mensen. God wil als een Vader tot je spreken. Zijn Woord zal liefde, licht en leven in je binnenste brengen. Hoe je je ook voelt, zijn woorden zullen je kracht geven. Lees deze liefdesbrief van de Vader, speciaal aan jou gericht en je zal God steeds beter leren kennen!

Bidden

Relatie oefenen met Jezus

Bidden is een levende relatie met God onderhouden. Jezus heeft de weg hiervoor vrijgemaakt tot de Vader. Je kunt zowel praten met Hem, als luisteren naar Hem. Jezus heeft ons geleerd hoe je kunt bidden in woorden en daden. Als je bidt mag je je vertrouwen in Hem uitspreken en je overgeven. Je mag je zorgen loslaten. Je mag ontvangen en weer doorgeven aan anderen. Door dagelijks te bidden, ga je het leven van God in- en uitademen.

Bewegen

Verschil maken door de Geest

Bewegen is de actie, die God in je leven legt. De Geest van God zal je in beweging brengen op een manier, die bij je past. Je kunt andere christenen aanmoedigen tijdens de bijéénkomsten. Je kunt een verschil maken in je omgeving. Allerlei gaven, liefde, licht en leven zullen uit je overvloed stromen naar anderen en naar onbereikbare plaatsen. Door dagelijks te bewegen met en door de Geest, mag je als een stroom van levend water zijn.

DIT GELOVEN WIJ:

WE GELOVEN IN GOD ALS VADER EN SCHEPPER.
HIJ IS ALMACHTIG.
WE GELOVEN IN JEZUS, GODS ENIGE ZOON.
HIJ WERD MENS DOOR DE HEILIGE GEEST IN MARIA.
HIJ IS GEKRUISIGD, GESTORVEN EN BEGRAVEN,
MAAR OP DE DERDE DAG WERD HIJ WEER LEVEND.
HIJ IS TERUGGEKEERD NAAR DE HEMEL.
VAN DAAR ZAL HIJ OP EEN DAG TERUGKOMEN
NAAR DE AARDE OM TE OORDELEN.

 

WE GELOVEN IN DE HEILIGE GEEST.
WE GELOVEN IN EEN HEILIGE, ALGEMENE,
CHRISTELIJKE KERK.
WE GELOVEN DAT WE VERBONDEN ZIJN
MET DE GELOVIGEN
VAN ALLE TIJDEN EN PLAATSEN.
WE GELOVEN DAT GOD ZONDEN VERGEEFT.
HIJ ZAL ONZE DODE LICHAMEN DOEN HERRIJZEN.
HIJ GEEFT ONS HET EEUWIGE LEVEN.MISREKEN JE NIET

Steeds minder mensen ‘geloven’!  Maar misreken je niet, het kan levensgevaarlijk zijn! Graag geven we daarom enkele prikkelende overdenkingen mee. Kijk eens op www.misrekenjeniet.be of lees de overdenking hieronder.


Waar de
Geest is, is vrijheid!


Overgenomen uit het boek ‘De boeiendste Persoon van het heelal’ (Ignace Demaerel)

met toestemming van de auteur.


De Heer nu is de Geest; en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.”

2 Korinthe 3:17


In onze wereld wordt godsdienst of christendom vaak geassocieerd met onvrijheid en een hele lijst verboden. Ik begrijp goed dat dit voor een niet-gelovige zo kan overkomen, en toch beweert de Bijbel het omgekeerde! “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh. 8:36): Jezus belooft hier een authentieker, dieper en duurzamer vorm van vrijheid dan de puberale instant-versie die deze wereld ons voorhoudt.

God kan niet anders dan onze vrijheid willen want Hij is Zelf het meest vrije – zelfs het énige vrije – Wezen in het universum. Het botst met Zijn aard wanneer wij Hem in onvrijheid, geforceerd of met tegenzin, zouden dienen. Maar dit gevaar loert toch van alle kanten, zelfs van binnenuit: door overijverige gelovigen die 1001 verbodjes over eten, drinken, kleding en andere uiterlijke bijzaken willen opleggen, in de illusie dat deze ons heiliger kunnen maken; in Kol. 2:16-23 noemt Paulus deze ‘waardeloos’ en ‘vleselijk’.

De vrijheid in de Geest plaatst ons zelfs boven de wet, want we zijn “vrijgemaakt van de wet” (Rom. 7:6). Als we ons aan regels houden – en dat doen we zeker nog! – is het niet omdat we het van buitenaf moéten, maar omdat we het zelf willen en gemotiveerd zijn. De drijfveer komt uit onszelf, uit ons vernieuwde en wedergeboren hart. En dat is de hoogste vrijheid: het juiste doen met liefde en vreugde.

Ervaar jij jezelf als ‘vrij in de Heer’? Er kunnen zeker periodes in je leven zijn dat het leven met God als zwaar en vreugdeloos aanvoelt, maar dat mag niet de regel zijn. Zoék God met al je kracht om in die vrijheid te kunnen instappen waarin ook Jezus rondwandelde. Het kan een heuse worsteling vergen tegen de vele factoren rond én in jou die je tegenhouden, maar deze vrijheid is je roeping en je erfdeel: ze is méér dan de moeite waard om ervoor te knokken.

God kennen: wandelen in dezelfde vrijheid die God in de hemel heeft en die Jezus op aarde demonstreerde.

 

OP ZONDAG

Elke zondag komen wij gezamenlijk of als huiskerk samen van 10.00 – 11.30 uur.  De gezamenlijke samenkomsten gaan door in het CC De Kruisboog (St-Jorisplein 20/1) te Tienen – 1ste verdieping.

De huiskerken vinden op verschillende locaties plaats. Hieronder vindt u een overzicht.

Wilt u eens deelnemen?  Weet dat u van harte welkom bent!

 

Meer informatie betreffende ontmoetingen en zondagsvieringen is te verkrijgen bij 

Dominique Vandelannoote (Tf 016/82 36 47) of dominique.vandelannoote@outlook.be

Bekijk ook onze Social Media