Welkom bij de Evangelische Kerk Tienen

dé Weg

Over ons

Welkom op onze website

Wij zijn blij met je bezoek. Je bent welkom voor elke vraag via “contact”. Ook van harte welkom om ons eens op een zondag te bezoeken. We willen graag meer met je delen over Jezus Christus en zijn Goede Nieuws, voor elke situatie. De eerste gelovigen waren gekend als verkondigers van “dé Weg”. Nog steeds is er deze weg, die je kunt gaan om een leven te vinden dat betekenis heeft. We geven je hieronder alvast onze kernwaarden in de drie B’s.

Hopelijk tot ziens!

Bijbel

God spreekt als Vader

De Bijbel is Gods Woord aan de mensen. God wil als een Vader tot je spreken. Zijn Woord zal liefde, licht en leven in je binnenste brengen. Hoe je je ook voelt, zijn woorden zullen je kracht geven. Lees deze liefdesbrief van de Vader, speciaal aan jou gericht en je zal God steeds beter leren kennen!

Bidden

Relatie oefenen met Jezus

Bidden is een levende relatie met God onderhouden. Jezus heeft de weg hiervoor vrijgemaakt tot de Vader. Je kunt zowel praten met Hem, als luisteren naar Hem. Jezus heeft ons geleerd hoe je kunt bidden in woorden en daden. Als je bidt mag je je vertrouwen in Hem uitspreken en je overgeven. Je mag je zorgen loslaten. Je mag ontvangen en weer doorgeven aan anderen. Door dagelijks te bidden, ga je het leven van God in- en uitademen.

Bewegen

Verschil maken door de Geest

Bewegen is de actie, die God in je leven legt. De Geest van God zal je in beweging brengen op een manier, die bij je past. Je kunt andere christenen aanmoedigen tijdens de bijéénkomsten. Je kunt een verschil maken in je omgeving. Allerlei gaven, liefde, licht en leven zullen uit je overvloed stromen naar anderen en naar onbereikbare plaatsen. Door dagelijks te bewegen met en door de Geest, mag je als een stroom van levend water zijn.

DIT GELOVEN WIJ:

WE GELOVEN IN GOD ALS VADER EN SCHEPPER.
HIJ IS ALMACHTIG.
WE GELOVEN IN JEZUS, GODS ENIGE ZOON.
HIJ WERD MENS DOOR DE HEILIGE GEEST IN MARIA.
HIJ IS GEKRUISIGD, GESTORVEN EN BEGRAVEN,
MAAR OP DE DERDE DAG WERD HIJ WEER LEVEND.
HIJ IS TERUGGEKEERD NAAR DE HEMEL.
VAN DAAR ZAL HIJ OP EEN DAG TERUGKOMEN
NAAR DE AARDE OM TE OORDELEN.

 

WE GELOVEN IN DE HEILIGE GEEST.
WE GELOVEN IN EEN HEILIGE, ALGEMENE,
CHRISTELIJKE KERK.
WE GELOVEN DAT WE VERBONDEN ZIJN
MET DE GELOVIGEN
VAN ALLE TIJDEN EN PLAATSEN.
WE GELOVEN DAT GOD ZONDEN VERGEEFT.
HIJ ZAL ONZE DODE LICHAMEN DOEN HERRIJZEN.
HIJ GEEFT ONS HET EEUWIGE LEVEN.Overdenking van de maand

overgenomen uit het boek ‘De boeiendste Persoon van het heelal’ (Ignace Demaerel)

met toestemming van de auteur.


Verstand en rationaliteit

 

En … wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis
maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets
te weten, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals men behoort te
kennen.”

1 Korinthe 8:1-3


 Kennis heeft iets heel dubbels: op zich is ze uiteraard zeer goed, nuttig, zelfs noodzakelijk. Maar onze westerse wereld verafgoodt kennis en intelligentie! Ze koppelt de kennis los van de liefde, en maakt haar tot een instrument voor controle en macht, waardoor ze, zoals elk instrument, ten dode kan gebruikt worden. Veel bijbelverzen uit je hoofd kennen is positief, behalve wanneer dit je een gevoel van superioriteit geeft en je ze gebruikt om anderen mee te veroordelen of plat te slaan.

In onze cultuur is de spanning tussen geloof en rede – religie en wetenschap – heel groot: omdat we een Griekse, verengde rationaliteit volgen. We kunnen God niet ‘bestuderen’ alsof we een objectieve, neutrale waarnemer buiten en boven Hem zijn – zoals men een dode kikker onder een microscoop analyseert! Hoe naïef en arrogant is dat!? Net zoals ‘kennen’ in de psychologie anders is dan in de fysica, moeten we erkennen dat de geestelijke wereld een eigen rationaliteit of ‘logica’ heeft. In een eng-rationalistische benadering sluipt iets binnen wat mensen van God wég leidt: omdat wij ons eigen (kleine) verstandje tot ‘opperrechter’ maken. “De rede is een hoer”, zei Luther: ze verkoopt zich aan ieder die haar betaalt, verhuurt zichzelf voor élke theorie.

Gods gedachten zijn altijd oneindig veel hoger (Jes 55:8-9): Hij heeft een veel ‘hogere rationaliteit’. Als Hij ons opheft tot Zijn niveau, opent Hij onze ogen voor een veel wijdser perspectief: Hij verlost ons van onze bekrompenheid, ons hardnekkige vanuit-onszelf-denken, onze te kleine hokjes en denkcategorieën.

Dank God voor verstand en intelligentie. Bid om wijze theologen en gelovige wetenschappers. Vraag Hem om Zijn hemelse ‘vogel-perspectief’, dat Hij je verstand mag ‘verlichten’ en verruimen.

God kennen: onze te kleine denkkaders inruilen voor Zijn hogere rationaliteit.

OP ZONDAG

Elke zondag komen wij gezamenlijk of als huiskerk samen van 10.00 – 11.30 uur.  De gezamenlijke samenkomsten gaan door in het CC De Kruisboog (St-Jorisplein 20/1) te Tienen – 1ste verdieping.

De huiskerken vinden op verschillende locaties plaats. Hieronder vindt u een overzicht.

Wilt u eens deelnemen?  Weet dat u van harte welkom bent!

 

Meer informatie betreffende ontmoetingen en zondagsvieringen is te verkrijgen bij 

Dominique Vandelannoote (Tf 016/82 36 47) of dominique.vandelannoote@outlook.be

Bekijk ook onze Social Media